Studiowanie w Unii Europejskiej

Przed każdym z Was szansa studiowania w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiamy raport o zmianach prawnych, programach, stypendiach i zasadach studiowania w krajach Unii Europejskiej.

Po wejściu do Unii- ważne zmiany prawne, uznawalność polskiej matury

Po 1 maja 2004 roku macie możliwość podejmowania studiów w krajach UE, już na zmienionych zasadach. Co najważniejsze, zniesiono obowiązek uzyskania przed wjazdem wizy studenckiej, studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo krajowe oraz prawo do stypendiów naukowych i do opieki medycznej, a nawet zniżki na transport, podobnie jak studenci miejscowi. Polski student będzie miał więc takie same prawa jak inni studenci, z wyjątkiem jednego – do stypendium socjalnego.

Polska jest także na dobrej drodze umów dwustronnych , powodujących uznawalność polskiej matury. Dotychczas, dwa kraje członkowskie –Niemcy i Austria podpisały z Polską takie umowy. W Austrii każdy maturzysta ma prawo ubiegać się o przyjęcie na uczelnie, natomiast w Niemczech dopiero po przedstawieniu zaświadczenia o zdanym egzaminie wstępnym na studia w polskich szkołach wyższych (czyli np.chcesz zdawać na socjologię w  Niemczech musisz zdać na socjologię w Polsce).

W innych krajach UE polska matura otwiera drogę na studia, ale często niestety nie wystarczy.  Każda uczelnia może wprowadzać jeszcze dodatkowo inne wymogi (np. egzaminy wstępne, rozmowy kwalifikacyjne, konkurs albo wymóg przedstawienia wykazu innych osiągnięć. Jednym z kryteriów przyjęcia na studia może być też znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia), dlatego zanim wykonacie ostateczny krok skontaktujcie się z wybraną przez Was uczelnią!

 

O czym należy pamiętać……

Wyjazd na studia za granicę to przede wszystkim ciężka i intensywna praca. Przed podjęciem decyzji rozważ więc wszystkie plusy i minusy. Zostawiasz przyjaciół, rodzinę, nagle musisz odnaleźć się w nowej kulturze, w nowych metodach nauczania,w nowym  środowisku. Z drugiej strony masz szansę na poznanie innego kraju i nawiązanie wspaniałych międzynarodowych przyjaźni, a także ćwiczenie języka.

Warto równiż pomyśleć o kosztach. Studiowanie za granicami naszego kraju wiąże się bowiem z niemałymi wydatkami. W większości krajów jeszcze przed wyjazdem musicie pomyśleć o funduszach na : akademik,ubezpiecznie, pomoce naukowe, wyżywienie, transport  Ale….uwaga, nie rezygnujcie z marzeń o studiowaniu za granicą , tylko z powodu braku pieniędzy, rozwiązań bowiem tej sytuacji jest kilka.

 

Stypendia

Generalna zasada mówi, że uczniowie i studenci z państw Unii mają na jej terytorium prawo do równego traktowania. Tzn., że jeżeli w danym kraju ewentualną opłatę za szkołę pokrywa państwo, to musi ono płacić także za ucznia czy studenta przyjeżdżającego z innego kraju UE. W niektórych krajach (np. w Grecji, Danii, Szwecji) to państwo ponosi koszty kształcenia, podobna sytuacja jest w Niemczech i we Francji – na państwowych uniwersytetach płaci się tylko wpisowe lub niewielkie opłaty semestralne. Więcej płaci się za studia w takich krajach, jak Holandia, Austria, czy Wielka Brytania. Natomiast w krajach skandynawskich studenci nie płacą za studia .

Po pierwsze, warto dowiedzieć się na swojej macierzystej uczelni , czy istnieje szansa na otrzymanie stypendium, a także poszukac na stronie uczelni zagranicznej.

Po drugie, istnieje wiele programów wymiany między rządami poszczególnych krajów. Polska ma podpisane umowy z wieloma krajami, jednak wspólnych wytycznych i warunków uczestnictwa nie ma, są one bowiem zależne od danego kraju. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie w : Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, www.buwiwm.edu.pl. Wiele cennych informacji również znaleźć można na stronach MENIS www.menis.gov.pl.

Po trzecie, pomocą służyć też mogą instytucje i fundacje, które umożliwiają studentom  z dobrymi wynikami naukowymi oraz osiągnięciami i aktywnością pozauczelnianą, wyjazdy na zagraniczne uczelnie np. Fundacja Aleksandra Guzoatego Crescndum Est-Polonia (stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów o wybitnych osiągnięcuach naukowych), Fundacja Konrada Adenauera ( preferowani studenci kierunków społecznych, ekonomicznych i politycznych), British Council itd. Stypendia zagraniczne oferują też duże koncerny np. IBM, SAMSUNG, MICROSOFT, SHELL, BANK ŚWIATOWY.

Odrobina wytrwałości, motywacja …..i wystarczy trochę poszukać –to pierwszy egzamin Twojej samodzielności, a bez niej przecież nie poradzisz sobie na zagranicznym stypendium!

 

Program ERASMUS

Program wymiany studentów (został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskije, jest częścią zakrojonego na szerszą skalę programu SOCRATES) jest obecnie najbardziej popularny.  Łącznie w latach 1998/99 – 2003/2004 skorzystało z pogramu 23 949 osób !
Po 1 maja polscy studenci mogą wyjeżdżać do wszystkich krajów objętych Erasmusem, czyli ogółem 29, a nie tylko do krajów „piętnastki”. Program umożliwia studentom wyjazdy na uczelnię zagraniczną na okres od 3 miesięcy do roku. Prawo o ubiegania się o udział w programie mają studenci uczelni, któryce posiadają Kartę Erasmusa. Dobrym pomysłem jest więc sprawdzenie czy Wasza (przyszła) uczelnia takie uprawnienia posiada. Co ważne, student nie płaci czesnego i dostaje kieszonkowe na utrzymanie się w obcym kraju. Jak i gdzie szukać informacji?

e-mail: erasmus@socrates.org.pl

 

Co to jest ECTS?

Wielu z Was pewnie zadaje sobie pytanie: jak oceniany jestem na zagraniczniej uczelni? W celu uproszczenia porównywania okresów studiów w różnych krajach Unii Europejskiej wprowadzono ECTS – Europejski System Transferu Punktów (z ang. European Credit Transfer System). System ECTS obowiązuje lub jest wprowadzany na ponad 120 uczelniach w Polsce. Polega on na przyznawaniu przedmiotom akademickim odpowiedniej liczby punktów, ilość punktów,  zależy od tego, ile godzin nauczania zostało na niego przeznaczonych (np. 30 godzin to 30 punktów). System we wszystkich krajach jest jednolity, Określa one jednak tylko nakład pracy, co oznacza , że poza nim dla oceny poziomu opanowania przedmiotu nadal stosuje się stopnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 3 =