Certyfikaty zawodowe

Coraz częściej wykształcenie w danej dziedzinie już nie wystarcza, by znaleźć wymarzoną pracę. Pracodawcy wymagają od kandydatów umiejętności praktycznych w danym zakresie.

Takie umiejętności można zdobyć poprzez certyfikaty. Ich znaczenie wciąż będzie rosło, po wejściu do Unii Europejskiej certfikaty zawodowe są dla tamtych pracodawców gwarancją, że zatrudniany pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

  1. www.cim.co.uk The Charted Institute of Marketing jest instytucją, która sygnuje certyfikaty w dziedzinie marketingu.
  2. W Polsce do egzaminów przygotowują : Instytut Rozwoju Biznesu, BPP Professional Education oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Koźmińskiego.
  3. Certfikat można uzyskać na trzech poziomach: a) poziom podstawowy, The Certificate in Marketing, do egzaminu mogą podejść studenci i absolwenci wszystkich kierunków b) poziom zaawansowany, The Advenced Certificate in Marketing, głównym celem tego kursu jest zdobycie umiejętności marketingowych niezbędnych w pracy na poziomie operacyjnym c) poziom bardzo zaawansowany, Diploma in Marketing, przeznaczony dla osób, które będą zajmować się marketingiem z poziomu zarządów, warunkiem obowiązkowym do przystąpienia do egzaminu jest co najmniej 6-cio letnie doświadczenie w marketingu
  4. www.ecdl.com.pl ECDL- European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, wyposaża w wiedzę teoretyczną w zakresie technoogii informatycznej i umiejętności praktyczne w zakresie użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, bazy danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, usług w sieciach infomatycznych.
  5. www.accaglobal.com W Polsce do egzaminów (przeprowadzanych w języku angielskim), których zdanie poświadcza o wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, przygotowują BPP, ATC i Ernst&Young. Certyfikat Associations of Charted Certified Accountants ACCA należy do najbardziej cenionych na świecie. Jego uzupełnieniem jest ACCA Diploma in International Financial Reporting, potwierdzający znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
  6. www.edexcel.org.uk Certyfikat zdobyty w ramach programu Business and Technlogy Education Council, jest uznawany przez firmy i instytucje oraz umożliwia kontynouwanie nauki w ponad 100 krajach, które przystąpiły do programu. Jest poświadczeniem zdobycia wiedzy i umiejętności zawodowych odpowiadających smerytorycznyn standardom europejskim. Inne : rachunkowość – LCCI; audyt wewnętrzny – CIA; gastronomia i hotelarstwo – City&Guilds

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =