Archiwa tagu: Rekrutacja na studia w Irlandii

Studia w Irlandii

Uczelnie w Irlandii dbają nie tylko o studentów, ale także o współpracę z pracodawcami. Zobaczcie, jak wygląda edukacja w tym państwie i co musicie zrobić, aby aplikować na tamtejsze uczelnie.

Edukacja w Irlandii

W Irlandii istnieje:

  • 7 uniwersytetów (2272 kierunków),
  • 13 politechnik (2103 kierunki),
  • kilkadziesiąt kolegiów nauczycielskich,
  • uczelnie prywatne.

Na uczelniach obowiązują 10-poziomowe Krajowe Ramy Kwalifikacji. Szkoły wyższe przyznają stopnie na poziomach od 6 do 10.

  • poziom 6, dwa lata nauki,
  • poziom 7, trzy lata studiów,
  • poziom 8, odpowiednio rok oraz trzy lub cztery lata,
  • poziom 9, rok lub dwa,
  • poziom 10, minimum trzy lata samodzielnych badań.

Rekrutacja

Podczas rekrutacji uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego. Na niektórych kierunkach, stawiane są dodatkowe wymagania. Dokumenty możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. By dostać się na studia II stopnia, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią.

Aplikować należy do 1 lutego. Spóźnialscy mogli aplikować do 1 maja, ale trzeba przygotować się na większe wydatki.

Koszty

Studia są płatne i dość drogie. Szansą na obniżenie opłat jest Free Fees Initiative – rządowy program umożliwiający bezpłatną naukę po spełnieniu określonych wymogów.

Więcej informacji o studiowaniu w Irlandii znajdziecie tutaj.