Archiwa tagu: najlepsze uczelnie na świecie

UNIVERSITY OF PARIS SUD PARIS XI (Francja)

Badania na uniwersytecie prowadzone są na najwyższym poziomie. Celem jest poznanie i zrozumienie świata. Wyróżnienia uniwersytetu oraz wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach świadczą o wyjątkowości uczelni.

O uczelni

Paris-Sud to uczelnia badawcza ceniona przede wszystkim za wyniki badań w matematyce i fizyce. Pochwalić się może również sukcesami w dziedzinie medycyny. Dodatkowo na wydziałach prawa, ekonomii i zarządzania prowadzone są badania oparte na technologii i innowacyjnych rozwiązaniach.

Paris-Sud University ceniony jest także za prowadzenie wieku kierunków, kursów i programów.

Uczelnia już na I roku wspiera studentów i kształci ich zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy. To pozwala młodym naukowcom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesów.

Spis wydziałów

Erasmus:

 • Chemia
 • Matematyka
 • EkonomiaiZarządzanie
 • Zarządzanie(doktoranckie)

Studia magisterskie:

 • Środowisko
 • Technologiainformacji
 • Informatyka
 • Fizyka

Studia w języku angielskim:

 • Fizyka
 • Energiajądrowa
 • Informatyka
 • Technologia informacyjna i komunikacyjna

Wydziały Francuskie:

 • Prawo, Ekonomia, Zarządzanie
 • Medycyna, farmacja
 • Nauka: biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, nauka o Ziemi
 • Technika, nauki techniczne
 • Sport i wychowanie fizyczne

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj

Instytut Technologii w Massachusetts, USA

Instytut Technologii w Massachusetts kształci studentów w dziedzinie nauki i technologii, które będą służyć światu w XXI wieku.

O uczelni

MIT położony jest w Cambridge, w stanie Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych. Został założony w 1861 roku przez przedsiębiorców z okolic Nowego Jorku i Bostonu.

Jest to uczelnia prywatna, która składa się z 5 szkół. Te w sumie tworzą 200 różnych kierunków nauczania. Posiada także ok. 300 grup badawczych i laboratoriów.

Spis wydziałów

 • Aeronautyka i Astronautyka
 • Antropologia
 • Architektura
 • Inżynieria biologiczna
 • Biologia
 • Kognitywistka
 • Ekonomia
 • Inżynieria Chemiczna
 • Chemia
 • Inżynieria Lądowa i Środowiska
 • Informatyka (projektowanie i optymalizacja)
 • Nauki planetarne
 • Elektrotechnika i Informatyka
 • Wydział Inżynierii Systemów ESD
 • Literatura obca i języki
 • Historia
 • Językoznawstwo i filozofia
 • Literatura
 • Zarządzanie
 • Matematyka
 • Wydział Mechaniczny
 • Muzyka i teatr Sztuka
 • Fizyka
 • Nauki polityczne
 • STS Nauka, technologia i społeczeństwo
 • Urbanistyka i planowanie
 • Studia Gender

Aplikacja na studia

Podczas rekrutacji na studia ważne są nie tylko osiągnięcia w szkole średniej, ale badany jest także ogólny życiorys oraz odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Rocznie, na studia startuje ok. 10-15 tysięcy kandydatów.

Termin składania wniosków upływa 1 stycznia. Opłaty wynoszą 75 dolarów.

 

Więcej informacji o uczelni i życiu studenckim znajdziesz tutaj.

Uniwersytet Tokijski, Japonia

Uniwersytet Tokijski to surowe zasady, wysoki poziom nauczania oraz historyczny prestiż. Wszystko to składa się na wysoką pozycję uczelni w światowych rankingach.

O uczelni

Zajmuje on także 3 miejsce wśród światowych uczelni. Ma 10 wydziałów, na których kształci się 30 tys. studentów, w tym ok. 2 tys. z zagranicy.

Uniwersytet powstał z połączenia Szkoły Tworzenia i Akademii Medycyny w 1877 roku. Od samego początku szkoła wzorowała się na europejskich uczelniach, dlatego też była jedynym nowoczesnym uniwersytetem w Japonii. Na początku istniały cztery wydziały: prawa, nauk ścisłych, humanistyczny i medyczny. Wraz z szybko rosnącą popularnością i liczbą studentów utworzono kolejne.

Obecnie ukończenie tej uczelni jest przepustką do kariery, szczególnie w takich dziedzinach jak prawo, dyplomacja czy nauka.

Spis wydziałów

 • Medycyna
 • Prawo
 • Politechniczny
 • Humanistyczny
 • Nauki Ścisłe
 • Ekonomiczny
 • Rolniczy
 • Pedagogiczny
 • Farmaceutyczny
 • Edukacja Ogólna

Aplikacja na studia

Proces rekrutacyjny na tej uczelni uważany jest za jeden z najbardziej wymagających na świecie – oprócz egzaminów wstępnych trzeba także zdać egzamin z języka japońskiego oraz wiedzy ogólnej.

Warto również wspomnieć, że każdy student z zagranicy ma wyznaczonego opiekuna naukowego, który kieruje jego edukacją oraz udziela pomocy w sprawach codziennych. Obcokrajowcy mają również drugiego opiekuna – japońskiego studenta, który pomaga w prostszych sprawach i relacjach z innymi studentami.

Po pisemnej rezygnacji ze studiowania na Uniwersytecie Tokijskim, nie ma możliwości ponownego kontynuowania nauki.

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj

Uniwersytet Yale (USA)

Jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, gdzie przenikanie się różnych kultur i osób tworzy międzynarodową i kosmopolityczną atmosferę.

O uczelni

Uniwersytet Yale to prywatna uczelnia w Stanach Zjednoczonych, w mieście New Haven, w stanie Connecticut. Szkoła została założona w 1701 roku, przez co jest trzecim najstarszym uniwersytetem w USA.  Uczelnia specjalizuje się przede wszystkim w kształceniu młodych ludzi na kierunkach prawniczych.

Uniwersytet należy do Ligi Bluszczowej, czyli elitarnej grupy ośmiu najlepszych uniwersytetów amerykańskich, gdzie obecnie studiuje 17 tysięcy osób, a sama nauka jest bezpłatna.

Motto Uniwersytetu Yale: Światłość i Prawda

Spis przykładowych kierunków

 • Afrykanistyka
 • Amerykanistyka
 • Antropologia
 • Architektura
 • Astronomia
 • Biofizyka molekularna i biochemia
 • Biologia
 • Ekologia
 • Ekonomia i matematyka
 • Elektrotechnika
 • Filmoznawstwo
 • Fizyka
 • Gender
 • Genetyka
 • Geologia i geofizyka
 • Germanistyka
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna i ochrona środowiska
 • Inżynieria środowiskowa
 • Kognitywistyka
 • Leśnictwo i ochrona środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Medycyna
 • Medycyna ratunkowa
 • Muzyka
 • Nauki biologiczne i biomedyczne
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Prawo
 • Psychologia
 • Religioznawstwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Sztuka
 • Teatrologia
 • Zarządzanie
 • Zdrowie publiczne

Aplikacja na studia

Nie ma wątpliwości, że niezbędna jest biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowo należy przekazać wykaz ocen z ostatniej klasy gimnazjum, oraz liceum, zdać egzamin z języka angielskiego i matematyki, napisać esej o sobie, a nawet poprosić nauczycieli z zajęć pozalekcyjnych o list z rekomendacją.

W ostatnich latach, uniwersytet bije rekordy w przyjmowaniu zagranicznych studentów. Wynika to z faktu, iż uczelni zależy na zgromadzeniu elity intelektualnej z całego świata.

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie na Studiowac.pl

Karolinska Institutet, Szwecja

Karolinska Institutet to uczelnia medyczna, której misją jest poprawa zdrowia ludzi poprzez badania i edukację.

O uczelni

Dwa główne kampusy uczelni znajdują się w Solnie i Huddinge. Instytut Karolinska to jeden z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kształci się tam około 6000 studentów i 3000 doktorantów.

Misją uczelni jest poprawa stanu zdrowia ludzi poprzez badania i edukację. To one są podstawą zrównoważonego rozwoju kraju. Badania są znane na całym świecie i obejmują całe pole medyczne – od badań podstawowych i pielęgniarskich po eksperymentalne, nastawione na konkretnego pacjenta.

Spis wydziałów

 • Zdrowie globalne
 • Biomedycyna
 • Zdrowie ogólne
 • Informatyka zdrowotna
 • Wykształcenie medyczne
 • Zdrowie publiczne
 • Toksykologia

Aplikacja na studia

W Szwecji nie ma centralnego organu zajmującego się rekrutacją studentów zagranicznych. O zasadach rekrutacji i warunkach przyjęcia informuje wydział. Dlatego też warto zajrzeć na stronę uczelni i sprawdzić dokładnie jakie są warunki rejestracji.

Na większości kierunków obowiązuje konkurs świadectw. Aby studiować w języku angielskim, trzeba przedstawić władzom wybranej uczelni dokument potwierdzający znajomość języka.

Termin składania wniosku upływa na początku lutego. Wtedy to jest ostateczny termin składania dokumentów.

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj.

 

Uniwersytet Cambridge, Wielka Brytania

Uniwersytet Cambridge to drugi po Oksfordzie najstarszy angielski uniwersytet. To jeden z najlepszych uniwersytetów w Europie i na świecie. Uniwersytety Oksfordzki i Cambridge określane są wspólną nazwą Oxbridge.

O uczelni

Na uczelni studiuje 18 i pół tysięcy studentów a absolwenci zdobyli 65 Nagród Nobla. Cambridge ma najwyższą wydajność pracy naukowej ze wszystkich brytyjskich uniwersytetów, a także jest najważniejszym i najczęściej cytowanym ośrodkiem badawczym. Uniwersytet jest ściśle związany z rozwojem nowoczesnych technologii.

Spis kierunków

 • Architektura
 • Astrofizyka
 • Biochemia
 • Chemia
 • Cywilizacja Celtycka
 • Ekomomia
 • Farmakologia
 • Fililogia Włoska
 • Filologia Francuska
 • Filologia Hiszpańska (iberystyka)
 • Filologia klasyczna
 • Filologia Niemiecka
 • Filologia współczesna
 • Filozofia
 • Fiologia rosyjska
 • Fizyka
 • Fizyka i Astronomia
 • Genetyka
 • Geografia
 • Geologia
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Inżynieria Chemiczna
 • Językoznastwo
 • Kulturoznawstwo Celtyckie
 • Matematyka
 • Medycyna
 • Muzyka
 • Nauka Biologiczna
 • Nauki Przyrodnicze
 • Neurobiologia z Psychologią
 • Pedagogika
 • Prawo
 • Psychologia
 • Religioznawstwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe i politologia
 • Studia Behawioralne
 • Weterynaria
 • Zarządzanie
 • Zoologia

Aplikacja na studia

Rejestracja na studia odbywa się na platformie www.ucas.ac.uk, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, wykazy, terminy i porady dotyczące studiów w Wielkiej Brytanii.

30 czerwca przypada absolutnie ostateczny termin składania aplikacji określany mianem „Late Entry”. Dotyczy on przede wszystkim tych kandydatów, którym nie udało się dostać na żaden z pożądanych kierunków w „normalnej” rekrutacji.

Podczas jednej rekrutacji można składać aplikacje na maksymalnie 5 kierunków. Konieczne jest także udowodnienie znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie tam nauki.

Trzeba także napisać Personal Statement. Jest to coś w rodzaju listu motywacyjnego, w którym w 50 wyrazach trzeba przekonać komisję egzaminacyjną, że to właśnie nas warto wybrać.

Jeśli pozytywnie przejdziecie proces rekrutacji, zostaniecie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (interview).

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj

Uniwersytet Stanforda (USA)

Uczelnia plasuje się na drugim miejscu w ogólnym rankingu wszystkich uniwersytetów na świecie oraz na czwartym miejscu w Stanach Zjednoczonych, w rankingu programów studiów licencjackich U.S. News & World Report.

O uczelni

Uczelnia znajduje się w Kalifornii, na półwyspie San Francisco w Dolinie Krzemowej. Została założona przez byłego gubernatora Kalifornii Lelanda Stanforda i jego żonę w 1891. Każdego roku rekrutowanych jest około 7 tys. studentów studiów licencjackich i 8.5 tys. studentów studiów magisterskich i doktoranckich.

Uniwersyte podzielony jest na 7 szkół, do których należą:

 • Szkoła Biznesu Uniwersytetu Stanford
 • Szkoła Prawa Uniwersytetu Stanford
 • Szkoła Medyczna Uniwersytetu Stanford
 • Szkoła Inżynierii Uniwersytetu Stanford
 • Szkoła Przyrodniczo – Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Nauk o Ziemi
 • Szkoła Pedagogiczna

Uniwersytet Stanforda należy do czołówki najbardziej zaawansowanych badawczo uniwersytetów. Szczególnie wyróżnia się w takich dziedzinach jak: informatyka, biotechnologia, inzynieria, ekonomia, studia MBA oraz management science &engineering (MS&E).

Uczelnia oferuje studentom ponad 40 specjalizacji, jak również “idividually designed major”, czyli możliwość samodzielnego zaprojektowania własnej specjalizacji poprzez łączenie dostępnych kierunków.

Aplikacja na studia

Istotne jest aplikowanie z bardzo solidnymi rekomendacjami od profesorów oraz przełożonych z pracy. Aplikacje muszą być napisane bezbłędnie oraz w pełni pokazać Waszą osobowość, zainteresowania, osiągnięcia w nauce i poza nią. Powinniście wykazać się również wiedzą o samej uczelni.

Każdy kto składa dokumenty na kierunki powiązane z naukami ścisłymi oraz przedsiębiorczością powinien podkreślać chęć wykorzystania wiedzy i doświadczeń zdobytych na Stanford do późniejszego zakładania firmy, kreowania produktów, innowacji itp…

 

Więcej informacji znajdziecie tutaj