Program Leonardo da Vinci

W 1994 roku  Komisja Europejska stworzyła program Leonardo da Vinci, w celu wdrażania polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez promowanie „Europy wiedzy” oraz wspieranie polityki kształcenia ustawicznego.

Obecnie trwa druga faza programu przewidziana na lata 2000 – 2006.

Główne założenia tego programu to:

  • poprawa jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.

Polska od marca 1998 r. uczestniczy w programie Leonardo da Vinci na równi z jej państwami członkowskimi. Program Leonardo da Vinci umożliwia realizację sześciu typów projektów, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie ze strony Wspólnot Europejskich:

  • wymiany i staże,
  • projekty pilotażowe, w tym tzw. akcje tematyczne,
  • projekty językowe,
  • międzynarodowe sieci instytucji,
  • badania i analizy,
  • akcje wspólne.

O warsztatach i projektach czytaj na www.leonardo.org.pl

W Polsce program jest realizowany przez Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji „Fundusz Współpracy”, w którym została powołana Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × dwa =