Archiwum kategorii: studiując zagranicą

Studia w Niemczech

A może studia u naszych zachodnich sąsiadów Sprawdźcie, co oferują uczelnie niemickie i jak wygląda etap rekrutacji.

Edukacja

W Niemczech możecie wybierać spośród 109 uniwersytetów i szkół wyższych (technicznych, pedagogicznych, teologicznych), 55 akademii muzycznych i artystycznych oraz 216 wyższych szkół zawodowych. Można też kształcić się w 29 szkołach administracji publicznej oraz prowadzonych przez niektóre landy szkołach zawodowych. W sumie do wyboru jest 16 tys. kierunków, w tym wiele tysięcy w jęz. angielskim.

Po 3-letnich studiach I stopnia uzyskuje się dyplom licencjata. Studia II stopnia (zwykle dwuletnie) pozwalają uzyskać tytuł magistra, a studia doktoranckie (trwające od dwóch do pięciu lat) – tytuł doktora. Na niektórych kierunkach konieczne jest również zdanie państwowego egzaminu. Dotyczy to m.in. prawa, medycyny, farmacji i kierunków pedagogicznych.

Rekrutacja

Aby aplikować na studia trzeba zdać egzamin dojrzałości. Licea profilowane i zawodowe umożliwiają podjęcie studiów tylko na kierunkach o zbliżonym profilu.

Poszukiwania uczelni trzeba zacząć od sprawdzenia, czy wybrany kierunek jest objęty regulacją (numerus clausus). Jeśli nie, musicie ustalić, czy uczelnia, na której chcecie studiować, należy do systemu uni-assist. Jeśli nie, trzeba skontaktować się z uczelnią i samodzielnie sprawdzić wymagania.

Na złożenie dokumentów macie czas od czerwca do 15 lipca. Potwierdzenie otrzymacie w sierpniu lub we wrześniu.

Niekiedy przeprowadzane są egzaminy wstępne, np. w szkołach artystycznych i sportowych.

Koszty

W większości landów studia są bezpłatne. Trzeba natomiast uregulować opłaty semestralne – 50-250 euro. Zasady odpłatności za studia w Niemczech często się zmieniają.

Więcej informacji o studiowaniu w Niemczech znajdziecie tutaj.

Studia w Austrii

Austriackie uczelnie kierują swoją ofertę kształcenia do osób, które lubią ciężką pracę, bo wierzą w jej doskonałe efekty. Jesteście gotowi?

Edukacja w Austrii

Możecie wybierać spośród 16 uniwersytetów, z czego aż sześć znajduje się w Wiedniu. Dodatkowo istnieje sześć uczelni artystycznych, kilkanaście uczelni prywatnych oraz kilkadziesiąt kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych.

Uczelnie oferują dwa rodzaje studiów:

 • studia zwykłe
 • kursy uniwersyteckie.

Po trzech lub czterech latach nauki uzyskacie tytuł licencjata. Kolejny rok lub dwa umożliwiają zdobycie tytułu magistra lub inżyniera.

Rekrutacja

Austriackie uczelnie samodzielnie prowadzą rekrutację, zaś formularze aplikacyjne dostępne są w internecie. By dostać się na studia licencjackie wystarczy zdana matura. Świadectwo dojrzałości musi być przetłumaczone na język niemiecki. Należy także dostarczyć uczelni kopię dowodu tożsamości oraz certyfikat znajomości języka niemieckiego.

Na uniwersytetach rekrutacja kończy się 5 września (na semestr zimowy) i 5 lutego (na semestr letni).

Koszty

Nauka dla obywateli UE jest bezpłatna. Studentów obowiązuje jednak opłata na rzecz Austriackiego Związku Studentów w wysokości 17,5 euro oraz ubezpieczenie.

Więcej informacji o studiowaniu w Austrii znajdziecie tutaj.

Studia w Wielkiej Brytanii

Wyspy brytyjskie co roku przyciągają do siebie ogromną ilość Polaków. Jeśli już planujecie wyjazd to może warto także pomyśleć o rozpoczęciu nauki?

Edukacja w Wielkiej Brytanii

Podjąć studia możecie na uniwersytetach, szkołach wyższych oraz uczelniach artystycznych i rolniczych. Dla waszej informacji, możecie wybierać spośród 50 tysięcy kierunków!

Studia I stopnia, zwykle trzyletnie, kończą się zdobyciem tytułu licencjata (bachelor). Po studiach II stopnia (rok lub dwa lata nauki) zostaje się magistrem (master). Potem można wybrać się na studia doktoranckie.

Rekrutacja

Aby przystąpić do rekrutacji należy mieć zdaną maturę. Istnieją jednak uczelnie, które wymagają podania konkretnych ocen ze świadectwa szkoły średniej. W trakcie rekrutacji kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków, na które chcieliby się dostać.

Aplikacje przyjmowane są zwykle w trzech turach:

 • do 15 października,
 • 15 stycznia,
 • 24 marca.

Pierwszy termin dotyczy aplikacji na medycynę, stomatologię, weterynarię oraz na wszystkie kierunku na Oxfodzie i w Cambridge. Trzeci termin dotyczy niektórych kierunków artystycznych i związanych z projektowaniem, drugi – wszystkich pozostałych.

Egzaminy są rzadkością. O przyjęciu decydują zwykle oceny na świadectwie maturalnym i ewentualnie rozmowa kwalifikacyjna.

Koszty

Nauka w Wielkiej Brytanii jest płatna i to na pewno nie są tanie studia. Uczelnie wymagają nawet do 9 tys. funtów za rok..

Więcej informacji o studiowaniu w Wielkiej Brytanii znajdziecie tutaj.

Studia w Irlandii

Uczelnie w Irlandii dbają nie tylko o studentów, ale także o współpracę z pracodawcami. Zobaczcie, jak wygląda edukacja w tym państwie i co musicie zrobić, aby aplikować na tamtejsze uczelnie.

Edukacja w Irlandii

W Irlandii istnieje:

 • 7 uniwersytetów (2272 kierunków),
 • 13 politechnik (2103 kierunki),
 • kilkadziesiąt kolegiów nauczycielskich,
 • uczelnie prywatne.

Na uczelniach obowiązują 10-poziomowe Krajowe Ramy Kwalifikacji. Szkoły wyższe przyznają stopnie na poziomach od 6 do 10.

 • poziom 6, dwa lata nauki,
 • poziom 7, trzy lata studiów,
 • poziom 8, odpowiednio rok oraz trzy lub cztery lata,
 • poziom 9, rok lub dwa,
 • poziom 10, minimum trzy lata samodzielnych badań.

Rekrutacja

Podczas rekrutacji uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego. Na niektórych kierunkach, stawiane są dodatkowe wymagania. Dokumenty możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. By dostać się na studia II stopnia, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną uczelnią.

Aplikować należy do 1 lutego. Spóźnialscy mogli aplikować do 1 maja, ale trzeba przygotować się na większe wydatki.

Koszty

Studia są płatne i dość drogie. Szansą na obniżenie opłat jest Free Fees Initiative – rządowy program umożliwiający bezpłatną naukę po spełnieniu określonych wymogów.

Więcej informacji o studiowaniu w Irlandii znajdziecie tutaj.

Studia w Hiszpanii

Hiszpania przyciąga nie tylko turystów, ale także osoby, które chciałyby zostać tutaj na dłużej. Jeśli należycie do takich osób, to może warto pomyśleć o studiach w tym państwie. Sprawdźcie, co oferuje.

Edukacja w Hiszpanii

Hiszpania oferuje naukę na 79 uniwersytetach, gdzie dostępnych jest w sumie ponad 2400 kierunków. W szczegółach, do wyboru macie 50 placówek publicznych i 29 prywatnych

Kierunki podzielono na pięć grup:

 • sztuka i nauki humanistyczne,
 • nauki doświadczalne,
 • nauki i zdrowiu,
 • nauki społeczne i prawne,
 • inżynieria i architektura.

Od kilku lat obowiązuje system boloński, czyli dostępne są stusia I stopnia, II stopnia oraz studia doktoranckie.

Rekrutacja

Podczas rekrutacji wymagane jest jedynie świadectwo maturalne. Aby zwiększyć swoje szanse, można także przystąpić do egzaminów wstępnych i poprawić swoje wyniki z egzaminu dojrzałości. Rekrutacja organizowana jest na początku lata.

Koszty

Studenci co roku muszą opłacać czesne. Na uczelniach publicznych jest to kwota od 500 do 1200 euro, na prywatnych: od 5 do 12 tys. euro.

Więcej informacji o studiowaniu w Hiszpanii znajdziecie tutaj.

UNIVERSITY OF PARIS SUD PARIS XI (Francja)

Badania na uniwersytecie prowadzone są na najwyższym poziomie. Celem jest poznanie i zrozumienie świata. Wyróżnienia uniwersytetu oraz wysokie pozycje w międzynarodowych rankingach świadczą o wyjątkowości uczelni.

O uczelni

Paris-Sud to uczelnia badawcza ceniona przede wszystkim za wyniki badań w matematyce i fizyce. Pochwalić się może również sukcesami w dziedzinie medycyny. Dodatkowo na wydziałach prawa, ekonomii i zarządzania prowadzone są badania oparte na technologii i innowacyjnych rozwiązaniach.

Paris-Sud University ceniony jest także za prowadzenie wieku kierunków, kursów i programów.

Uczelnia już na I roku wspiera studentów i kształci ich zgodnie z zapotrzebowaniem na rynku pracy. To pozwala młodym naukowcom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesów.

Spis wydziałów

Erasmus:

 • Chemia
 • Matematyka
 • EkonomiaiZarządzanie
 • Zarządzanie(doktoranckie)

Studia magisterskie:

 • Środowisko
 • Technologiainformacji
 • Informatyka
 • Fizyka

Studia w języku angielskim:

 • Fizyka
 • Energiajądrowa
 • Informatyka
 • Technologia informacyjna i komunikacyjna

Wydziały Francuskie:

 • Prawo, Ekonomia, Zarządzanie
 • Medycyna, farmacja
 • Nauka: biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka, nauka o Ziemi
 • Technika, nauki techniczne
 • Sport i wychowanie fizyczne

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj

Instytut Technologii w Massachusetts, USA

Instytut Technologii w Massachusetts kształci studentów w dziedzinie nauki i technologii, które będą służyć światu w XXI wieku.

O uczelni

MIT położony jest w Cambridge, w stanie Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych. Został założony w 1861 roku przez przedsiębiorców z okolic Nowego Jorku i Bostonu.

Jest to uczelnia prywatna, która składa się z 5 szkół. Te w sumie tworzą 200 różnych kierunków nauczania. Posiada także ok. 300 grup badawczych i laboratoriów.

Spis wydziałów

 • Aeronautyka i Astronautyka
 • Antropologia
 • Architektura
 • Inżynieria biologiczna
 • Biologia
 • Kognitywistka
 • Ekonomia
 • Inżynieria Chemiczna
 • Chemia
 • Inżynieria Lądowa i Środowiska
 • Informatyka (projektowanie i optymalizacja)
 • Nauki planetarne
 • Elektrotechnika i Informatyka
 • Wydział Inżynierii Systemów ESD
 • Literatura obca i języki
 • Historia
 • Językoznawstwo i filozofia
 • Literatura
 • Zarządzanie
 • Matematyka
 • Wydział Mechaniczny
 • Muzyka i teatr Sztuka
 • Fizyka
 • Nauki polityczne
 • STS Nauka, technologia i społeczeństwo
 • Urbanistyka i planowanie
 • Studia Gender

Aplikacja na studia

Podczas rekrutacji na studia ważne są nie tylko osiągnięcia w szkole średniej, ale badany jest także ogólny życiorys oraz odbywa się rozmowa kwalifikacyjna. Rocznie, na studia startuje ok. 10-15 tysięcy kandydatów.

Termin składania wniosków upływa 1 stycznia. Opłaty wynoszą 75 dolarów.

 

Więcej informacji o uczelni i życiu studenckim znajdziesz tutaj.

Uniwersytet Tokijski, Japonia

Uniwersytet Tokijski to surowe zasady, wysoki poziom nauczania oraz historyczny prestiż. Wszystko to składa się na wysoką pozycję uczelni w światowych rankingach.

O uczelni

Zajmuje on także 3 miejsce wśród światowych uczelni. Ma 10 wydziałów, na których kształci się 30 tys. studentów, w tym ok. 2 tys. z zagranicy.

Uniwersytet powstał z połączenia Szkoły Tworzenia i Akademii Medycyny w 1877 roku. Od samego początku szkoła wzorowała się na europejskich uczelniach, dlatego też była jedynym nowoczesnym uniwersytetem w Japonii. Na początku istniały cztery wydziały: prawa, nauk ścisłych, humanistyczny i medyczny. Wraz z szybko rosnącą popularnością i liczbą studentów utworzono kolejne.

Obecnie ukończenie tej uczelni jest przepustką do kariery, szczególnie w takich dziedzinach jak prawo, dyplomacja czy nauka.

Spis wydziałów

 • Medycyna
 • Prawo
 • Politechniczny
 • Humanistyczny
 • Nauki Ścisłe
 • Ekonomiczny
 • Rolniczy
 • Pedagogiczny
 • Farmaceutyczny
 • Edukacja Ogólna

Aplikacja na studia

Proces rekrutacyjny na tej uczelni uważany jest za jeden z najbardziej wymagających na świecie – oprócz egzaminów wstępnych trzeba także zdać egzamin z języka japońskiego oraz wiedzy ogólnej.

Warto również wspomnieć, że każdy student z zagranicy ma wyznaczonego opiekuna naukowego, który kieruje jego edukacją oraz udziela pomocy w sprawach codziennych. Obcokrajowcy mają również drugiego opiekuna – japońskiego studenta, który pomaga w prostszych sprawach i relacjach z innymi studentami.

Po pisemnej rezygnacji ze studiowania na Uniwersytecie Tokijskim, nie ma możliwości ponownego kontynuowania nauki.

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj

Uniwersytet Yale (USA)

Jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie, gdzie przenikanie się różnych kultur i osób tworzy międzynarodową i kosmopolityczną atmosferę.

O uczelni

Uniwersytet Yale to prywatna uczelnia w Stanach Zjednoczonych, w mieście New Haven, w stanie Connecticut. Szkoła została założona w 1701 roku, przez co jest trzecim najstarszym uniwersytetem w USA.  Uczelnia specjalizuje się przede wszystkim w kształceniu młodych ludzi na kierunkach prawniczych.

Uniwersytet należy do Ligi Bluszczowej, czyli elitarnej grupy ośmiu najlepszych uniwersytetów amerykańskich, gdzie obecnie studiuje 17 tysięcy osób, a sama nauka jest bezpłatna.

Motto Uniwersytetu Yale: Światłość i Prawda

Spis przykładowych kierunków

 • Afrykanistyka
 • Amerykanistyka
 • Antropologia
 • Architektura
 • Astronomia
 • Biofizyka molekularna i biochemia
 • Biologia
 • Ekologia
 • Ekonomia i matematyka
 • Elektrotechnika
 • Filmoznawstwo
 • Fizyka
 • Gender
 • Genetyka
 • Geologia i geofizyka
 • Germanistyka
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria chemiczna i ochrona środowiska
 • Inżynieria środowiskowa
 • Kognitywistyka
 • Leśnictwo i ochrona środowiska
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Medycyna
 • Medycyna ratunkowa
 • Muzyka
 • Nauki biologiczne i biomedyczne
 • Pielęgniarstwo
 • Politologia
 • Prawo
 • Psychologia
 • Religioznawstwo
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Sztuka
 • Teatrologia
 • Zarządzanie
 • Zdrowie publiczne

Aplikacja na studia

Nie ma wątpliwości, że niezbędna jest biegła znajomość języka angielskiego. Dodatkowo należy przekazać wykaz ocen z ostatniej klasy gimnazjum, oraz liceum, zdać egzamin z języka angielskiego i matematyki, napisać esej o sobie, a nawet poprosić nauczycieli z zajęć pozalekcyjnych o list z rekomendacją.

W ostatnich latach, uniwersytet bije rekordy w przyjmowaniu zagranicznych studentów. Wynika to z faktu, iż uczelni zależy na zgromadzeniu elity intelektualnej z całego świata.

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie na Studiowac.pl

Karolinska Institutet, Szwecja

Karolinska Institutet to uczelnia medyczna, której misją jest poprawa zdrowia ludzi poprzez badania i edukację.

O uczelni

Dwa główne kampusy uczelni znajdują się w Solnie i Huddinge. Instytut Karolinska to jeden z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kształci się tam około 6000 studentów i 3000 doktorantów.

Misją uczelni jest poprawa stanu zdrowia ludzi poprzez badania i edukację. To one są podstawą zrównoważonego rozwoju kraju. Badania są znane na całym świecie i obejmują całe pole medyczne – od badań podstawowych i pielęgniarskich po eksperymentalne, nastawione na konkretnego pacjenta.

Spis wydziałów

 • Zdrowie globalne
 • Biomedycyna
 • Zdrowie ogólne
 • Informatyka zdrowotna
 • Wykształcenie medyczne
 • Zdrowie publiczne
 • Toksykologia

Aplikacja na studia

W Szwecji nie ma centralnego organu zajmującego się rekrutacją studentów zagranicznych. O zasadach rekrutacji i warunkach przyjęcia informuje wydział. Dlatego też warto zajrzeć na stronę uczelni i sprawdzić dokładnie jakie są warunki rejestracji.

Na większości kierunków obowiązuje konkurs świadectw. Aby studiować w języku angielskim, trzeba przedstawić władzom wybranej uczelni dokument potwierdzający znajomość języka.

Termin składania wniosku upływa na początku lutego. Wtedy to jest ostateczny termin składania dokumentów.

 

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj.